Home / Temporada 2016 / Sant Cugat del Vallès (Dia de la Colla dels Gausacs), 13 de novembre de 2016 139